Gegevensbescherming

In het algemeen kan onze website zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Voor zover persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) op onze pagina’s worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, zoals spam e-mails.

Conform § 34 en § 6b van het BDSG hebt u onbeperkt recht op de kosteloze inzage van uw door ons opgeslagen gegevens evenals conform § 35 van de BDSG het recht op het verwijderen of afschermen van ongeoorloofde gegevens respectievelijk het recht op rectificatie van onjuiste gegevens. Voor zover in deze opmerkingen omtrent de gegevensbescherming niets anders is bepaald, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uiterlijk drie maanden na wegvallen van het doel van de opslag, voor zover wij wettelijk niet tot een langer durende opslag verplicht zijn. U dient ervan op de hoogte te zijn dat wij geen invloed hebben op de opslagduur van uw gegevens bij Google. Op aanvraag zijn wij graag bereid u ook schriftelijk mede te delen, of en welke persoonlijke gegevens wij van uw hebben opgeslagen. Voor zover mogelijk zullen wij toepasselijke maatregelen nemen om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn te actualiseren of te rectificeren. In deze gevallen kunt u onmiddellijk contact opnemen met de persoon die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is.

De Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) schrijft in § 4g voor, dat de informatie die relevant zijn voor de gegevensbescherming voor iedereen in geschikte vorm ter beschikking gesteld moeten kunnen worden. Wij hebben in onze openbare uitleg van de procedure reeds de relevante gegevens beschikbaar gesteld. Wanneer u dit wilt inzien, kunt u contact opnemen met de persoon die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is.